Motocross

Motocross

Populärt i Sverige

Precis som Road racing så tävlar folk i färdiga banor inom motocross. Här finns dock inga asfalterade och fina vägar, det är jordiga, sandiga, grusiga och leriga banor som gäller. Det finns även publikvänliga tävlingar som hålls på inomhusbanor. Även motocross har olika klasser när det kommer till tävlingar, klasserna är baserade på cylindervolym och om motorn är fyrtakt eller tvåtakt. Det skiljs mellan män och kvinnor inom sporten, kvinnorna har en egen klass inom tävlingar. Motocross är en fysiskt jobbig motorsport eftersom det finns gott om hopp och kurvor på banorna.

I Sverige är det SVEMO, svenska motorcykel- och snöskoterförbundet, som ansvarar för säkerheten och regelverket inom landet. Det är även hos detta förbund tävlare ansöker om tävlingslicenser och andra typer av licenser. SVEMO tar inte bara hand om motocross utan alla typer av motorcykelsporter.

Det finns en del sporter som hamnar i motocrosskategorin trots att de inte handlar om racing. Ett exempel på detta är FMX, Freestyle Motocross, där förarna utför hopp och tricks framför en publik. Denna typ av tävling är populär och ställer helt andra krav på förarna än förmågan att åka fort. Många av förarna som utför den här typen av tricks och hopp jobbar även som stuntmän i filmer.

Förutom den traditionella motocrosstävlingen så finns även en hybrid av roadracing och motocross. Supermoto är en tävling där tre olika typer av banor tävlas på. Det är banor från Road racing, motocross och track racing. Även om Supermoto i början var tänkt att bli en slags tävling där de bästa förarna från de olika kategorierna samlades så har det idag blivit en egen typ av kategori som andra typer av förare sällan tävlar i.