Motocross

Motocross

Populärt i Sverige

Precis som Road racing så tävlar folk i färdiga banor inom motocross. Här finns dock inga asfalterade och fina vägar, det är jordiga, sandiga, grusiga och leriga banor som gäller. Det finns även publikvänliga tävlingar som hålls på inomhusbanor. Även motocross har olika klasser när det kommer till tävlingar, klasserna är baserade på cylindervolym och om motorn är fyrtakt eller tvåtakt. Det skiljs mellan män och kvinnor inom sporten, kvinnorna har en egen klass inom tävlingar. Motocross är en fysiskt jobbig motorsport eftersom det finns gott om hopp och kurvor på banorna.

I Sverige är det SVEMO, svenska motorcykel- och snöskoterförbundet, som ansvarar för säkerheten och regelverket inom landet. Det är även hos detta förbund tävlare ansöker om tävlingslicenser och andra typer av licenser. SVEMO tar inte bara hand om motocross utan alla typer av motorcykelsporter.

Det finns en del sporter som hamnar i motocrosskategorin trots att de inte handlar om racing. Ett exempel på detta är FMX, Freestyle Motocross, där förarna utför hopp och tricks framför en publik. Denna typ av tävling är populär och ställer helt andra krav på förarna än förmågan att åka fort. Många av förarna som utför den här typen av tricks och hopp jobbar även som stuntmän i filmer.

Förutom den traditionella motocrosstävlingen så finns även en hybrid av roadracing och motocross. Supermoto är en tävling där tre olika typer av banor tävlas på. Det är banor från Road racing, motocross och track racing. Även om Supermoto i början var tänkt att bli en slags tävling där de bästa förarna från de olika kategorierna samlades så har det idag blivit en egen typ av kategori som andra typer av förare sällan tävlar i.

Läs mer

Motorcykeln i detalj

Motorcykeln i detalj

Motorcykelns historia

Trots att det första fordonet med fyra hjul lanserades runt 1750-talet så var det inte förrän det sena 1860-talet som de första motorcyklarna introducerades till marknaden. Det var dock först år 1894 som motorcyklarna började masstillverkas och marknaden fick fart på riktigt. Många motorcykeltillverkare grundades vid den här tiden och finns än idag, bland annat det klassiska motorcykelföretaget Harley Davidson.

Under första världskriget producerades många motorcyklar och de ersatte på många sätt hästarnas roll som fordon för budbärarna under kriget. Efter kriget fortsatte motorcyklarna att växa i popularitet och de spreds till stora delar av världen. Allt eftersom det utvecklades bättre och effektivare motorer så blev motorcyklarna snabbare och mer pålitliga. Idag har motorcykeln ersatt bilen i många delar av världen eftersom den är billigare i både kostnad och drift samt smidigare och tar mindre plats. Idag finns det till och med elektriska motorcyklar som sänker driftkostnaderna till en väldigt låg nivå.

Det finns många olika typer av motorcyklar med olika egenskaper. Motorcrossarna är till exempel byggda för att klara av tuff terräng som skog och jordiga backar. Sportmotorcyklar är byggda för att kunna hantera asfalten på ett snabbt och säkert sätt. Även inom motorcykelracingen finns det olika typer av motorcyklar, som till exempel de unika Speedway-motorcyklarna som inte har bromsar.

När det kommer till säkerheten så har motorcykeln länge ansett vara riskablare än andra typer av fordon. I tävlingssammanhang menar man att de höga hastigheterna och den sårbara positionen innebär att risken för skada eller död är för stor. Idag är dock säkerheten bättre än någonsin och även om olyckor sker så är det inte mer än andra typer av höghastighetstävlingar.

Läs mer